U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Is er een verschil tussen hoe uw kind thuis en op school doet? Is uw kind op school de clown in de klas? Of juist ziet u een verschil in presteren? Lijkt uw kind op school minder te kunnen dan thuis? Denkt u dat uw kind misschien minder goed in zijn/haar vel zit en prestaties daaronder lijden? Misschien doordat faalangst in de weg zit? ‘Zit het er wel in, maar komt het er niet uit?’ Lukt het uw kind maar niet om tafels en ander ‘stampwerk’ in zijn/haar hoofd te krijgen? Denkt u dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft? Leerde uw kind op de basisschool nooit voor iets en wordt dit in de brugklas of de 2deklas een probleem? Komt uw kind bijna dagelijks chagrijnig uit school? Allemaal vragen waarbij een didactisch onderwijskundig onderzoek kan uitkomst bieden.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

*Wereldspel: Het onderzoek start met het wereldspel. Het is een non-verbaal onderzoeksinstrument, waardoor taal geen belemmering vormt in het bepalen van het cognitieve leerstijl en niveau van bouwen van het kind (dit is een voordeel voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie/een allochtone afkomt/faalangst/meer visuele cognitieve leerstijl). Het kind bouwt een dorp met de neutrale materialen van het Wereldspel. Voor dit spel heb je een speciale licentie en bevoegdheid nodig. Er komen naast een niveau van bouwen ook andere zaken naar voren bijvoorbeeld op sociaal-emotionele gebied en signalen waar een kind behoefte aan heeft. Is een kind faalangstig of onzeker? Loopt het kind op zijn/haar tenen of is er een communicatieprobleem? Dit onderzoeksinstrument is preventief en oriënterend en dus een mooie inleiding op het verder individueel onderwijskundig onderzoek. 

 

*Didactisch deel: Door te kijken welk niveau het kind beheerst en daarbij andere elementen zoals bijvoorbeeld faalangst mee te nemen wordt duidelijk of een kind zich bijvoorbeeld zo clownesk gedraagt, omdat het zich verveelt in de klas of misschien omdat de leerstof te lastig is (en er kunnen natuurlijk nog meer redenen zijn). Er zijn didactische toetsen voor lezen, rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, leerstijlen, ruimtelijk inzicht etc. Dit maak ik zo aansprekend mogelijk te maken voor uw kind. Uit dit onderzoek blijken de voorsprongen of hiaten, zodat er op school aangesloten kan worden aangesloten op het niveau waarop uw kind zich op dit moment bevindt. 

 

*Prikkelkansen: (Hoog)begaafde kinderen en ook andere kinderen kunnen last hebben van overprikkelbaarheden op intellectueel, emotioneel, zintuigelijk, beeldend en psychomotorisch vlak. Dit geeft vaak uitdagingen voor het kind en de ouder(s) en neem ik mee in het onderzoek (daarbij rekening houdend dat kinderen dit niet gelijk laten zien). Hiervoor heb ik een extra training gevolgd en dit zit niet standaard bij iedereen die een didactisch onderzoek kan afnemen.  

 

De duur van het onderzoek hangt af van de leeftijd van het kind; kinderen die jonger zijn maken minder opdrachten en zijn sneller klaar. Het onderzoek duurt ongeveer 2-4 uur, inclusief pauzes. De kinderen willen tijdens het onderzoek graag doorwerken en vinden het fijn om te doen. Het is voor hen geen belasting, omdat ze het als plezierig ervaren.    

 

Verslag en terugkoppeling 

In het verslag komen de ontdekte punten naar voren. U leert uw kind beter kennen en ook de school krijgt handvatten om beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van het kind. Uw kind krijgt geen‘etiketje’. Ik kijk naar signalen en kenmerken, naar het kind zelf dus. Ik onderzoek de behoeften van ieder kind, dat uniek is. Zo kan gekeken worden wat er gedaan kan worden om in deze behoeften kunnen voorzien. 

  

Het doel van het onderzoek is dat uw kind zich erkend en herkend voelt, dat het beter in zijn/haar vel komt te zitten en zijn/haar zelfbeeld positief ontwikkelt. 

 

In mijn praktijk is er de mogelijkheid om na dit onderzoek te coachen op prikkelkansen (bijvoorbeeld bij hoogbegaafdheid), sociaal-emotionele uitdagingen of een training ‘Leren Leren’ te volgen. Er kan ook een extra gesprek met uzelf of de school worden ingepland. Daarnaast kan er verder doorverwezen worden naar hulpverleners in mijn netwerk met andere expertises.