Onderwijscoach

docenten, jongeren
en kinderen
Contact

Refilled-coaching

Nathalie de Heer-Heiboer

info@refilled-coaching.nl

06-16 346 668

KvK: 68959893

BTW: NL125039517B01


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief


Door mijn praktijkruimte aan huis, is er ook een mogelijkheid tot gesprek in de avond.

Telefonisch kennismakingsgesprek gratis.


Docent coach

via organisatie € 85,- per uur

ook ervaring met TTO, CLIL

ook bevoegd sova- en faalangstreductietrainer

ook benaderbaar als spreker tijdens ouderavonden of docentenbijeenkomsten


Docent coach particulier € 70,- per uur.


Kindercoaching

€ 50,- per coachgesprek (kind en/of ouder(s)/verzorger(s), ongeveer drie kwartier 15 minuten voorbereiding en verslaglegging)

Telefonisch intakegesprek (ongeveer 20 minuten) is gratis.

Eerste en laatste gesprek is samen met ouder(s)/verzorger(s).

Traject is 4-7 sessies.

Na elk gesprek ontvangt u een korte mail met wat we hebben gedaan.


Jongerencoaching

€ 55,- per coachgesprek (ongeveer een uur).

Telefonisch intakegesprek (ongeveer 20 minuten) is gratis.

Traject is 4-7 sessies.

Ik overleg met de jongere of het eerste gesprek alleen of samen met de ouder(s)/verzorger(s) plaatsvindt.Praktijkruimte aan huis.


Wereldspel 2x afname, 1x telefonisch contact € 100,-

Kort verslag bij Wereldspel € 45,-


Individueel Onderwijskundig onderzoek € 560,-

Intake, 2-4uur afname, verslaglegging, gesprek met school en ouders


LEREN LEREN Training

PO – 8x 75 min € 265,-

VO – 1 hele dag of 2 halve dagen € 175,-

Workshop voor ouders/leerkrachten/docenten/anderen Op aanvraag

Training Basisdenksystemen voor volwassenen Op aanvraag

Individuele begeleiding LEREN LEREN Methode € 60,- per uur

Workshops

Prijs wordt bepaald in overleg met school of kerk.


Reiskosten

€ 40,- per uur (vanuit Veenendaal) en € 0,19 per gereden kilometer.

Vraag vrijblijvend informatie aan.

Algemene voorwaarden

  • Ik zal informatie die in de (coach)gesprekken naar voren komt vertrouwelijk behandelen. Voorafgaand worden werkafspraken gemaakt.
  • Bij afzegging 24-48 uur van te voren, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.
  • Bij afzegging op de dag zelf wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
  • Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
  • De opdrachtgever is verplicht adequate ruimtes en technische hulpmiddelen er beschikking te stellen voor het uitvoeren van de opdracht.
  • Bij ziekte of calamiteiten aan de zijde van Refilled Coaching wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en maken we een andere afspraak. Mocht dit door overmacht onmogelijk zijn, dan worden eventueel derden ingeschakeld